ЗНО 2013 з математики (II сесія) [завдання 6]. Розв’язок

Завдання 6

Які з наведених тверджень є правильними?

I. Через дві пересічні прямі можна провести лише одну площину.

II. Через точку, що не належить площині, можна провести нескінченну множину прямих, паралельних даній площині.

III. Якщо дві різні площини паралельні одній і тій самій прямій, то вони між собою паралельні.

А. тільки I

Б. тільки I та II

В. тільки I та III

Г. тільки II та III

Д. I, II та III

Рішення

Вірно тільки I й II.

III не вірно, оскільки ці площини можуть перетинатися.

Відповідь: Б.