ЗНО 2013 з математики (II сесія) [завдання 4]. Розв’язок

Завдання 4

У геометричній прогресії $$(b_n)$$ задані $$b_3=0.2; b_4=\frac{3}{4}.$$ Знайдіть знаменник цієї прогресії.

А. $$\frac{15}{4}$$

Б. $$\frac{3}{20}$$

В. $$\frac{3}{8}$$

Г. $$\frac{4}{15}$$

Д. $$\frac{11}{20}$$

Рішення

Пропонуємо пригадати матеріал про геометричну прогресію.

Знаменник геометричної прогресії це відношення наступного члена прогресії до попереднього

$$q=\frac{b_4}{b_3}=\frac{\frac{3}{4}}{0.2}=\frac{30}{8}=\frac{15}{4}$$

Відповідь: А.