ЗНО 2013 з математики (I сесія) [завдання 13]. Розв’язок

Завдання 13

На діаграмі відображено нараховану фірмою загальну суму заробітної плати усім своїм працівникам у січні, лютому та березні 2011 року. У січні на фірмі працювали 15 співробітників, у лютому – 18, а в березні – 25. Як змінилася середня нарахована заробітна плата в цій фірмі в березні порівняно з січнем?

А. зменшилась більше ніж на 1000 грн

Б. зменшилась менше ніж на 1000 грн

В. не змінилась

Г. збільшилась менше ніж на 1000 грн

Д. збільшилась більше ніж на 1000 грн

Рішення

Знайдемо середню заробітну плату за січень і березень

січень: $$\frac{30000}{15}=2000$$ грн

березень: $$\frac{70000}{25}=2800$$ грн

$$2800-2000=800$$ – у березні середня заробітна плата збільшилася на 800 грн порівняно із січнем, тобто збільшилася менше ніж на 1000 грн.

Відповідь: Г.