ЗНО 2013 з математики (I сесія) [завдання 9]. Розв’язок

Завдання 9

Укажіть проміжок, якому належить рівняння $$\sqrt{1-x}=4.$$

А. $$(-20;-10)$$

Б. $$(-10;-5)$$

В. $$(-5;5)$$

Г. $$(5;10)$$

Д. $$(10;20)$$

Рішення

ОДЗ: $$x<1$$ ($$x=1$$ не є коренем рівняння).

Зведемо у квадрат обидві частини рівняння

$$1-x=16$$

$$x=-15<1$$ – вірно.

$$x=-15\in(-20;-10)$$

Відповідь: А.