ЗНО 2013 з математики (I сесія) [завдання 11]. Розв’язок

Завдання 11

В арифметичній прогресії $$(a_n)$$ задано $$a_1=4, a_2=-1.$$ Укажіть формулу для знаходження n-го члена цієї прогресії.

А. $$a_n=-1+5n$$

Б. $$a_n=7-3n$$

В. $$a_n=5-n$$

Г. $$a_n=1+3n$$

Д. $$a_n=9-5n$$

Рішення

$$a_n=a_1+d\cdot(n-1), d=a_2-a_1$$

$$a_n=4+(-1-4)\cdot(n-1)$$

$$a_n=9-5n$$

Відповідь: Д.