ЗНО 2013 з математики (II сесія) [завдання 11]. Розв’язок

Завдання 11

$$\frac{\lg25}{\lg5}=$$

А. $$\lg5$$

Б. 5

В. $$\lg20$$

Г. 2

Д. 0.5

Рішення

Скористаємося властивостями логарифмів

$$\frac{\lg25}{\lg5}=\log_{5}25=\log_{5}5^2=2$$

Відповідь: 2.