ЗНО 2013 з математики (I сесія) [завдання 2]. Розв’язок

Завдання 2

Укажіть ескіз графіка функції $$y=x^3-1.$$

Рішення

Графік функції $$y=x^3-1$$ виходить із графіка функції $$y=x^3$$ зміщенням по осі $$Oy$$ на одну одиницю вниз.

Правильна відповідь — Д.

Відповідь: Д.