ЗНО 2013 з математики (II сесія) [завдання 1]. Розв’язок

Завдання 1

Три промені зі спільним початком лежать в одній площині (див. рисунок). Визначте градусну міру кута $$\gamma,$$ якщо $$\alpha=20^{\circ}, \beta=50^{\circ}.$$

А. $$330^{\circ}$$

Б. $$290^{\circ}$$

В. $$250^{\circ}$$

Г. $$160^{\circ}$$

Д. $$110^{\circ}$$

Рішення

$$\alpha+\beta+\gamma=360^{\circ}$$

$$\gamma=360^{\circ}-20^{\circ}-50^{\circ}=290^{\circ}$$

Відповідь: Б.