ЗНО 2013 з математики (I сесія) [завдання 3]. Розв’язок

Завдання 3

Укажіть вираз, тотожно рівний виразу $$(2x+5)\cdot(3-x).$$

А. $$15+x+2x^2$$

Б. $$15+x-2x^2$$

В. $$15+6x-2x^2$$

Г. $$15+11x-2x^2$$

Д. $$15+11x+2x^2$$

Рішення

Розкриємо дужки та приведемо подібні доданки

$$(2x+5)\cdot(3-x)=6x-2x^2+15-5x=15+x-2x^2$$

Відповідь: Б.