ЗНО 2013 з математики (I сесія) [завдання 6]. Розв’язок

Завдання 6

На рисунку зображено графік функції $$y=f(x),$$ визначеної на проміжку $$[-5;3].$$ Укажіть проміжок, на якому функція $$y=f(x)$$ зростає.

А. $$[0;3]$$

Б. $$[-1;2]$$

В. $$[1;3]$$

Г. $$[-3;3]$$

Д. $$[-5;1]$$

Рішення

Функція зростає, якщо при $$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2).$$

Очевидно, що функція зростає на проміжку $$x\in[-5;1].$$

Відповідь: Д.