ЗНО 2013 з математики (II сесія) [завдання 10]. Розв’язок

Завдання 10

Графік функції
$$y=x^2-2x$$

На рисунку зображено графік функції $$y=x^2-2x.$$

Вкажіть графік функції $$y=|x^2-2x|.$$

Варіанти відповідей

Рішення

Відобразимо відносно осі $$Ox$$ частину графіка функції $$y=x^2-2x,$$ розташовану нижче цієї осі.

Графік функції
$$y=|x^2-2x|$$

Відповідь: А.