ЗНО 2013 з математики (II сесія) [завдання 19]. Розв’язок

Завдання 19

Розв’язати нерівність $$\log_{0.4}x\geqslant\log_{0.4}2.$$

А. $$(-\infty;2]$$

Б. $$(0.4;2]$$

В. $$(0;\infty)$$

Г. $$[2;\infty)$$

Д. $$(0;2]$$

Рішення

$$\log_{0.4}x$$ – спадна логарифмічна функція з областю визначення $$x>0,$$ значить $$0 < x\leqslant2$$ або $$x\in(0;2].$$

Відповідь: Д.