Означення

Число $$c$$ називається логарифмом позитивного числа $$b$$ за основою числа $$a,$$ що більше нуля та не дорівнює одиниці, якщо $$a$$ у ступені $$c$$ дорівнює $$b:$$

$$\log_{a}b=c\Leftrightarrow a^c=b\;(a>0,a\neq1,b>0).$$

Позначення

Десятковий логарифм: $$\lg b=\log_{10}b.$$

Натуральний логарифм: $$\ln b=\log_{e}b$$ ($$e\approx 2.71$$…).

Властивості логарифмів

 • $$a^{\log_{a}b}=b\;(a>0,a\neq1,b>0)$$
 • $$\log_{a}(b\cdot c)=\log_{a}|b|+\log_{a}|c|\;(a>0,a\neq1,b\cdot c>0)$$
 • $$\log_{a}\left (\frac{b}{c} \right )=\log_{a}|b|-\log_{a}|c|\;\left (a>0,a\neq1,\frac{b}{c}>0 \right )$$
 • $$\log_{a^{\alpha }}b^{\beta}=\frac{\beta}{\alpha}\log_{|a|}|b|\;\left (a\neq0,|a|\neq1,\alpha\neq0,b^{\beta}>0\right )$$
 • $$\log_{a}b^{\alpha}=\alpha\log_{a}|b|\;\left (a>0,a\neq1,b^{\alpha}>0 \right )$$
 • $$\log_{a}\sqrt[n]{b}=\frac{1}{n}\log_{a}b\;\left (a>0,a\neq1,b>0,n\neq0 \right )$$
 • $$\log_{a^{\alpha}}b=\frac{1}{\alpha}\log_{|a|}b\;\left (a\neq0,|a|\neq1,b>0,\alpha\neq0 \right )$$
 • $$\log_{a}b=\log_{a^{\alpha}}b^{\alpha}\;(a>0,a\neq1,b>0, \alpha\in \mathbb{R})$$
 • $$\log_{a}a=1\;(a>0,a\neq1)$$
 • $$\log_{a}b=\frac{1}{\log_{b}a}\;(a>0,a\neq1,b>0,b\neq1)$$
 • $$\log_{a}1=0\;\left (a>0,a\neq1 \right )$$
 • $$\log_{a}b=\frac{\log_{c}b}{\log_{c}a}\;\left (a>0,a\neq1,b>0, c>0, c\neq1 \right )$$