Функція косинус $$y=\cos x$$ визначена при будь-якому $$x,$$ тобто область визначення є множина $$\mathbb{R}$$ всіх дійсних чисел. Областю значень функції косинус є відрізок $$[-1;1].$$

$$\cos x$$ – періодична парна функція. Будь-яке число виду $$2\pi k$$ $$(k\in\mathbb{Z})$$ є періодом функції, а $$2\pi$$ – основним періодом. Графік функції косинус симетричний щодо осі ординат.

$$\cos x=0$$ при $$x=\frac{\pi}{2}+\pi k, k\in\mathbb{Z}.$$

$$\cos x$$ спадає від 1 до $$-1$$ на будь-якому відрізку виду $$[2\pi k; \pi+2\pi k], k\in\mathbb{Z},$$ і зростає від $$-1$$ до 1 на будь-якому відрізку виду $$[-\pi+2\pi k; 2\pi k].$$

При $$x=\pi+2\pi k,k\in\mathbb{Z},$$ функція $$\cos x$$ приймає мінімальне значення $$-1,$$ а при $$x=2\pi k, k\in\mathbb{Z}$$ – максимальне значення 1.

Графік функції

Графік функції $$y=\cos x$$