Функция котангенс $$y=\text{ctg}x$$ визначена при будь-якому $$x,$$ за винятком точок виду $$\pi k, k\in\mathbb{Z}.$$ Область значень $$y\in(-\infty;\infty).$$

Котангенс – непарна періодична функція. Графік функції $$\text{ctg}x$$ (котангенсоїда) має наступний вигляд

График функции $$y=\text{ctg}x$$