Онлайн тест. ДПА 2012 з математики. 4 клас. Контрольна робота 1. Варіант 1

Державна підсумкова атестація з математики

Комбінована контрольна робота з математики призначена для проведення державної підсумкової атестації учнів 4 класу. Вона дає змогу визначити рівень засвоєння учнями математичних знань, сформованості вмінь і навичок, здатність застосовувати вивчений матеріал під час виконання завдань із числами, числовими та буквеними виразами, рівностями, нерівностями, рівняннями, величинами, геометричними фігурами, розв’язувати сюжетні задачі.

Робота складається з восьми завдань:

  • п’ять завдань закритого типу з вибором однієї правильної відповіді із запропонованих;
  • два завдання відкритого типу з короткою відповіддю;
  • одне завдання відкритого типу з розв’язанням із 3 дій.

Оцінювання тесту

З огляду на специфіку комп’ютерного тестування, нарахування балів відбувається таким чином:

  • за правильне виконання тестового завдання закритого типу ставиться 1 бал;
  • за завдання відкритого типу з короткою відповіддю – 2 бали (якщо таке завдання виконано частково – 1 бал);
  • за правильно розв’язану задачу – 3 бали (якщо неправильно виконано одну дію задачі, ставиться 2 бали, якщо неправильно виконано дві дії – 1 бал).

Максимальна кількість балів, яку можна отримати в тесті, становить 12 балів.

Після відповіді на завдання в тесті виводиться повідомлення про правильність відповіді. Для неправильних відповідей у цьому повідомленні додатково відображається правильне рішення завдання.

Тест

Бажаємо успіху!

Джерело: Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання: 4 кл. / О.В. Онопрієнко, Н.Є. Пархоменко, Н.П. Листопад. — 2-ге вид., доопрац. — К.: Центр навч.-метоод. л-ри, 2012.