Цілі вирази

Цілі вирази в математиці – це алгебраїчні вирази, що складаються з констант, змінних і операцій додавання, віднімання та множення, але не включають ділення змінних. Прикладами таких виразів є поліноми, де кожен член виразу має цілий степінь змінної.

Цілі вирази використовуються для моделювання різних явищ і задач у фізиці, інженерії та економіці. Вони дозволяють формулювати й розв’язувати рівняння, що описують реальні процеси, такі як рух об’єктів, економічне зростання або зміна температури. Аналіз цілих виразів допомагає знаходити корені рівнянь, досліджувати властивості функцій та прогнозувати поведінку систем.

Тест

Десять завдань з однією правильною з п’яти запропонованих відповідей (по 1 балу за правильну відповідь), три завдання на відповідність логічних пар (по 1 балу за правильну логічну пару) і три завдання з відкритою числовою відповіддю (по 2 бали за правильну відповідь). Максимальна кількість балів, яку можна набрати, дорівнює 28 балам. Тест розрахований на 70 хвилин.

Бажаємо успіху!

Тест складено за матеріалами посібника «Математика: Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання / Уклад.: А.М. Капіносов, Г.Б. Білоусова, А.Я. Гап’юк, Л.І. Кондратьєва, О.М. Мартинюк, С.В. Мартинюк, Л.І. Олійник, П.І. Ульшин, О.Й. Чиж. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2013. — 468 с.» ISBN 978-966-07-2348-1