Онлайн тест на тему “Числа та вирази: ознаки подільності, пропорції, відсотки “

Числа та вирази

Числа та вирази є фундаментальними елементами математики, які використовуються для представлення й обробки кількісної інформації. Числа можуть бути цілими, дробовими, дійсними або комплексними, і вони служать основою для всіх математичних операцій. Вирази, які складаються з чисел, змінних і математичних операцій, дозволяють створювати математичні моделі для різних ситуацій і задач.

Ознаки подільності допомагають визначити, чи ділиться число на інше без остачі, що важливо для спрощення виразів і розв’язання рівнянь. Пропорції використовуються для порівняння відношень і визначення співвідношень між величинами, що є корисним у задачах з масштабування та фінансових розрахунках. Відсотки допомагають обчислювати частини від цілого, що має широке застосування в економіці, банківській справі та статистиці.

Розуміння чисел і виразів, разом з ознаками подільності, пропорціями та відсотками, є ключовим для розвитку математичної грамотності та застосування математичних методів у реальному житті, таких як фінансові розрахунки, наукові дослідження та технічні розробки.

Тест

У кожному завданні по п’ять варіантів відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну, на ваш погляд, відповідь.

Бажаємо успіху!