Завдання 1

Розв’яжіть нерівність $$10-3x>4.$$

АБВГД
$$(-2;\infty)$$ $$(2;\infty)$$$$(-3;\infty)$$$$(-\infty;-2)$$$$(-\infty;2)$$

Рішення

$$10-3x>4\Rightarrow 3x<6\Rightarrow x<2$$

Відповідь: Д.

Завдання 2

Обчисліть $$\frac{5}{9}\cdot 0.3.$$

АБВГД
$$\frac{1}{6}$$ $$\frac{5}{3}$$ $$\frac{1}{8}$$$$\frac{8}{19}$$$$\frac{1}{30}$$

Рішення

$$\frac{5}{9}\cdot\frac{3}{10}=\frac{1}{6}$$

Відповідь: А.

Завдання 3

За видачу свідоцтва про право на спадщину стягується державне мито в розмірі $$0.5\%$$ від вартості майна, що успадковується. Скільки державного мита повинен сплатити спадкоємець, якщо вартість майна, що успадковується, становить 32000 грн?

АБВГД
16 грн 64 грн160 грн 320 грн 1600 грн

Рішення

$$32000\cdot0.5\%=32000\cdot \frac{5}{1000}=160$$

Відповідь: В.

Завдання 4

На рисунку зображено вектор $$\vec{a}.$$

Який із наведених векторів дорівнює вектору $$-\frac{2}{3}\vec{a}?$$

Рішення

Вектор $$\vec{a}$$ спрямований у правий верхній кут квадрата зі стороною 3 клітинки. Шуканий вектор $$-\frac{2}{3}\vec{a}$$ має бути спрямований у лівий нижній кут квадрата зі стороною 2 клітинки. Цей вектор зображено на рисунку Д.

Відповідь: Д.

Завдання 5

Спростіть вираз $$\frac{b^2\cdot b^{10}}{b^4},$$ де $$b\neq 0.$$

АБВГД
$$b^{16}$$$$b^{8}$$$$b^{5}$$$$b^{4}$$ $$b^{3}$$

Рішення

$$\frac{b^2\cdot b^{10}}{b^4}=b^{2+10-4}=b^8$$

Відповідь: Б.

Завдання 6

На рисунку зображено розгортку багатогранника. Визначте кількість його вершин.

АБВГД
10 98 6 5

Рішення

Зберемо фігуру. Вийшло 6 вершин.

Відповідь: Г.