Значення зворотних тригонометричних функцій

Таблиця значень зворотних тригонометричних функцій містить значення арксинуса, арккосинуса, арктангенса та арккотангенса для різних значень їх аргументів. Ці функції є оберненими для синуса, косинуса, тангенса та котангенса відповідно і використовуються для знаходження кутів, коли відомі значення тригонометричних функцій. Таблиця дозволяє швидко визначити відповідні кути без обчислень, що особливо корисно в геометрії, фізиці та інженерних задачах. Значення зворотних тригонометричних функцій завжди лежать в певних межах, що відповідають їх головним гілкам, забезпечуючи однозначність результатів.

Таблиця значень

$$a$$01$$-1$$$$\frac{1}{2}$$$$-\frac{1}{2}$$$$\frac{\sqrt{2}}{2}$$$$-\frac{\sqrt{2}}{2}$$$$\frac{\sqrt{3}}{2}$$$$-\frac{\sqrt{3}}{2}$$$$\sqrt{3}$$$$-\sqrt{3}$$$$\frac{1}{\sqrt{3}}$$$$-\frac{1}{\sqrt{3}}$$
$$\arcsin a$$0$$\frac{\pi}{2}$$$$-\frac{\pi}{2}$$$$\frac{\pi}{6}$$$$-\frac{\pi}{6}$$$$\frac{\pi}{4}$$$$-\frac{\pi}{4}$$$$\frac{\pi}{3}$$$$-\frac{\pi}{3}$$
$$\arccos a$$$$\frac{\pi}{2}$$0$$\pi$$$$\frac{\pi}{3}$$$$\frac{2\pi}{3}$$$$\frac{\pi}{4}$$$$\frac{3\pi}{4}$$$$\frac{\pi}{6}$$$$\frac{5\pi}{6}$$
$$\text{arctg}\, a$$0$$\frac{\pi}{4}$$$$-\frac{\pi}{4}$$$$\frac{\pi}{3}$$$$-\frac{\pi}{3}$$$$\frac{\pi}{6}$$$$-\frac{\pi}{6}$$
$$\text{arcctg}\, a$$$$\frac{\pi}{2}$$$$\frac{\pi}{4}$$$$\frac{3\pi}{4}$$$$\frac{\pi}{6}$$$$\frac{5\pi}{6}$$$$\frac{\pi}{3}$$$$\frac{2\pi}{3}$$