Графіки зворотних тригонометричних функцій

Зворотними тригонометричними функціями називаються функції
$$y=\arcsin x,$$ $$y=\arccos x,$$ $$y=\text{arctg}x,$$ $$y=\text{arcctg}x.$$

Графіки зворотних тригонометричних функцій мають характерні форми, що відображають їхні обмежені області визначення та значення. Ці графіки показують, як зворотні функції перетворюють значення своїх аргументів у відповідні кути. Вони є важливими для розуміння поведінки тригонометричних функцій та їх обернених, а також для розв’язання рівнянь та задач, де потрібно знайти кут за відомим значенням тригонометричної функції. Завдяки своїм специфічним властивостям, графіки зворотних тригонометричних функцій є корисними в математичному аналізі, фізиці та інженерії.

Графік арксинуса $$y=\arcsin x$$

Графік арккосинуса $$y=\arccos x$$

Графік арктангенса $$y=\text{arctg}x$$

Графік арккотангенса $$y=\text{arcctg}x$$