Завдання. Спростити вираз за допомогою властивостей ступенів та коренів

Завдання

Спростити вираз $$\frac{\sqrt[8]{16a^5b^7}+2\sqrt[8]{ab^3}}{\sqrt{2ab}}.$$

Рішення

Скористаємося зв’язком між коренями та ступенями, перейдемо до ступенів

$$\frac{\sqrt[8]{16a^5b^7}+2\sqrt[8]{ab^3}}{\sqrt{2ab}}=\frac{2^{\frac{4}{8}}a^{\frac{5}{8}}b^{\frac{7}{8}}+2a^{\frac{1}{8}}b^{\frac{3}{8}}}{2^{\frac{1}{2}}a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{2}}}=$$

Винесемо спільні множники за дужки

$$=\frac{2^{\frac{4}{8}}a^{\frac{5}{8}}b^{\frac{7}{8}}+2a^{\frac{1}{8}}b^{\frac{3}{8}}}{2^{\frac{1}{2}}a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{2}}}=\frac{2^{\frac{1}{2}}a^{\frac{1}{8}}b^{\frac{3}{8}}\left (a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{2}}+2^{\frac{1}{2}} \right )}{2^{\frac{1}{2}}a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{2}}}=$$

Скористаємося властивостями ступенів і скоротимо дріб

$$=\frac{a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{2}}+2^{\frac{1}{2}}}{a^{\frac{3}{8}}b^{\frac{1}{8}}}=$$

Повернемося до коренів

$$=\frac{\sqrt{ab}+\sqrt{2}}{\sqrt[8]{a^3b}}$$

Відповідь: $$\frac{\sqrt{ab}+\sqrt{2}}{\sqrt[8]{a^3b}}.$$