Онлайн тест. ДПА 2012 з математики. 4 клас. Контрольна робота 3. Варіант 1

Державна підсумкова атестація з математики

Пропонуємо вашій увазі безплатний онлайн тест, складений за матеріалами першого варіанта контрольної роботи №3 зі збірника завдань для державної підсумкової атестації.

Після відповіді на завдання в тесті виводиться повідомлення про правильність відповіді. Для неправильних відповідей у цьому повідомленні додатково відображається правильне рішення завдання.

З огляду на специфіку комп’ютерного тестування, нарахування балів відбувається таким чином:

  • за правильне виконання тестового завдання закритого типу ставиться 1 бал {5 завдань};
  • за завдання відкритого типу з короткою відповіддю – 2 бали (якщо таке завдання виконано частково – 1 бал) {2 завдання};
  • за правильно розв’язану задачу – 3 бали (якщо неправильно виконано одну дію задачі, ставиться 2 бали, якщо неправильно виконано дві дії – 1 бал) {1 завдання}.

Максимальна кількість балів, яку можна отримати в тесті, становить 12 балів.

Тест

Бажаємо успіху!

Джерело: Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання: 4 кл. / О.В. Онопрієнко, Н.Є. Пархоменко, Н.П. Листопад. — 2-ге вид., доопрац. — К.: Центр навч.-метоод. л-ри, 2012.