Завдання. Привести до найпростішого виду рівняння лінії другого порядку, визначити вид, розташування, координати фокуса

Завдання

Привести до найпростішого виду рівняння лінії другого порядку $$3y^2+5x+6y+13=0$$. Визначити вид і розташування лінії, знайти координати фокуса.

Розв’язування

Бо член з $$x^2$$ відсутній, виділення повного квадрата здійснюємо лише для змінної $$y$$:

$$3(y+1)^2+5x+10=0$$.

Виносимо також за дужку коефіцієнт при $$x$$:

$$3(y+1)^2+5(x+2)=0$$.

Позначаємо

$$\left\{\begin{matrix} {x^{\prime}} = x + 2\\ {y^{\prime}} = y + 1 \end{matrix}\right.$$ або $$\left\{\begin{matrix} x = {x^{\prime}} – 2\\ y = {y^{\prime}} – 1 \end{matrix}\right.$$

Таким чином, здійснюється паралельне перенесення системи координат в точку $${O^{\prime}}(-2;-1)$$. В наслідок перенесення рівняння набуває виду

$$3{y^{\prime}}^2+5{x^{\prime}}=0$$, або $${y^{\prime}}^2=-\frac{5}{3}{x^{\prime}}$$.

Звідси слідує, що дана лінія є парабола, вершиною якої є точка $${O^{\prime}}(-2;-1)$$. Вона направлена у від’ємному напрямі осі $${O^{\prime}}{x^{\prime}}$$ і симетрична відносно цієї осі.

Величина $$p=\frac{5}{6},\;p>0$$. Тому фокус має нові координати:

$${x^{\prime}}=-\frac{p}{2}=-\frac{5}{12},\;{y^{\prime}}=0$$. Тобто $$F'(-\frac{5}{12};0)$$.

Його старі координати:

$$x={x^{\prime}}-2=-\frac{5}{12}-2=-\frac{29}{12},\;y={y^{\prime}}-1=0-1=-1\Rightarrow F(-\frac{29}{12};-1).$$

Якщо в даному рівнянні покласти $$y=0$$ або $$x=0$$, то виявиться, що парабола перетинає вісь $$OX$$ в точці $$x_1=-\frac{13}{5}=-2.6$$, а вісь $$OY$$ вона не перетинає.

Зробимо відповідний рисунок